سونوگرافی کالرداپلر در شاهین شهر

سونوگرافی کالرداپلر مانند سایر سونوگرافی ها از امواج ماوراء صوت (آلتراسونیک) برای تصویر برداری از درون بدن استفاده می کند. از سونوگرافی...

ادامه مطلب