کلونوسکوپی

کولونوسکوپی با بیهوشی در شاهین شهر

تعریف کلونوسکوپی کلونوسکوپی یک روش برای ارزیابی دیواره داخلی کولون یا روده بزرگ است. پزشک متخصص با انجام این عمل می توان به تغییرات ی...

ادامه مطلب